Đến với khoá học này, người học sẽ được hướng dẫn và trãi nghiệm hơn 200 bài tập lập trình Visual Basic 6.0 từ căn bản đến nâng cao.